Namibia

 

Marokko 2009

 

South Afrika 2007

 

Polen 2014